Home / About ITMA

STRUCTURE

ITMA Association Structure

Organization Chart

ITMA Board of Directors
 • Zhou Shengming

 • Sun Ruinan

 • Liao Fangyuan

 • Yuan Yaojie

ITMA Secretariat
 • Tai Wei

  General Secretary
 • Wang Chao

  Deputy General Secretary
 • Huang Zifeng

  Operations Secretary
 • Zhang Shengjie

  Legal Affairs
Technical Workgroup
 • Fan Shunan

  Chairman
 • Wang Weikang

  Vice Chairman
 • Wu Zheng

  Vice Chairman
Testing Workgroup
 • Wang Yanfang

  Chairman
 • Yang Jiaming

  Vice Chairman
 • Li Zhenhua

  Vice Chairman
Marketing Workgroup
 • Li Zhongzheng

  Chairman
 • Chen Guirong

  Vice Chairman